top of page
Dröna inte min kompis

Dröna inte min kompis

600,00 krPris

Vid gåva om valfritt belopp till Svenska Freds arbete, eller tecknat medlemskap i Svenska Freds ( f.n. 240 kronor), kan denna pin erhållas för hundra kronor som täcker fraktkostnad.

 

Produktinformation: Emaljerad metallpin i handgjord ask, design Mateusz Pozar. Mått 600 x 350 mm.  

 

Budgetsatsningar på det militära området 2024: Sammantaget med tidigare beslut och årliga uppräkningar ökar anslagen till det militära försvaret, det vill säga anslagen 1:1 till 1:13 inom utgiftsområde 6, med mer än 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, en ökning med 28%.  

 

Regeringens bedömning är att tillhandahållandet av individuella stöd och lösningar med möjlighet till självbestämmande som t.ex. LSS och personlig assistans ska ses som en prioriterad inriktning inom funktionshinderspolitiken.

/ … / Anslaget minskas med 698000 kronor 2024 till följd av en generell besparing och beräknas fr.o.m 2025 minskas med motsvarande belopp.

 

Informationen hämtad 2024-07-02 från www.regeringen.se

 

  • PRODUCT INFO

    I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.
  • RETURN & REFUND POLICY

    I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.
  • SHIPPING INFO

    I'm a shipping policy. I'm a great place to add more information about your shipping methods, packaging and cost. Providing straightforward information about your shipping policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy from you with confidence.
bottom of page